GLN English Center

GLN English Center

Được thành lập từ năm 2008, trung tâm Anh ngữ GLN hiện là một trong những địa chỉ tin cậy nhất ở Hà Nội trong việc đào tạo tiếng Anh đặc biệt là luyện thi IELTS. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc áp dụng ISO vào quản lý giáo dục, ngay từ cuối năm 2010, Trung tâm Anh ngữ GLN đã xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó, tất cả các bộ phận đều thống nhất vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Sau hơn hai năm triển khai và áp dụng, ngày 18/10/2012, Trung tâm Anh ngữ GLN đã được tổ chức Bureau Veritas Certification – Anh Quốc công nhận đạt Chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2008.

Khách hàng nói về chúng tôi

Xem tất cả lời nhận xét